Archive for the ‘COP21’ Category

greengrowth

Green Growth Forum – Chair’s Summary

Cynhaliwyd y Fforwm Twf Gwyrdd hwn gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grŵp Hinsawdd. Dyma’r digwyddiad cyntaf yn dilyn “Cytundeb (Newid Hinsawdd) Paris” a ddygodd at ei gilydd Wladwriaethau a Rhanbarthau ynghyd â chynrychiolwyr y gymuned fusnes i ganolbwyntio ar gyflawni’r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn Rhagfyr. Roedd y brif neges o’r Fforwm yn un […]

Read More
politicians

Ymrwymiad Cymru i Weithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Dydd Mercher diwethaf, 9fed Rhagfyr, cynhaliodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y digwyddiad Newid Hinsawdd: Ymrwymiad i Weithredu, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, i gyd-fynd â thrafodaethau COP21 ym Mharis. Mynychodd dros 100 o ddirprwyon o sefydliadau a grwpiau cymunedol ar draws Cymru i wrando ar anerchiad y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant, […]

Read More
CVtFRcTU8AAfjSo

Paul Allen o Ganolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) yn COP21

Prosiect ymchwil blaenllaw yw ‘Prydain Ddi-garbon’ o Ganolfan y Dechnoleg Amgen sy’n dangos bod cymdeithas fodern, ddi-garbon yn bosibl drwy ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael heddiw. Wedi ei ddatblygu gyda phartneriaid CAT Track0, mae’r adroddiad Who’s Getting Ready for Zero yn adeiladu ar ymchwil Prydain Ddi-garbon i ddwyn at ei gilydd dros 100 o senarios, […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close