Archive for the ‘Future Generations’ Category

workshop-5-the-wellbeing-of-future-generations-gweithdy-5-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-10-638

Dangosyddion Cenedlaethol

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant. Er mwyn inni gyrraedd y nodau llesiant hyn ar y cyd mae arnom angen ffordd o fesur cynnydd er mwyn i bawb ohonom allu gweld a yw pethau’n gwella i Gymru […]

Read More
Sophie-Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru’n cychwyn ar ei swydd

Ar ddydd Llun (1af Chwefror 2016) bydd Sophie Howe yn cychwyn ar ei swydd fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf Cymru. Mae sefydlu’r Comisiynydd, un o’r cyntaf yn y byd, yn dilyn pasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru llynedd. Dywedodd Sophie Howe “I mi, mae’n gyfle neilltuol o gyffrous, ac ychydig yn […]

Read More
images

Rheoli ein Defnydd O’r Tir

Mae’r sector Amaeth a Defnydd Tir yn cyfrif am 20% o allyriadau a gwmpesir gan darged Llywodraeth Cymru o ostyngiad blynyddol o 3%. O fesur y targed hwn yn erbyn gwaelodlin yr allyriadau cyfartalog rhwng 2006 a 2010, mae’r data diweddaraf (am 2013) yn dangos mai dim ond 1.2% o leihad a gyflawnwyd. Mae lliniaru’r […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close