Archive for the ‘Blog Post’ Category

Commitment to Paris Agreement

UKIP yn gwrthod yr Addewid Newid Hinsawdd

Ar ddydd Mercher Mawrth 2ail, cynhaliodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd eu cyfarfod olaf ar ei ffurf bresennol. Gwahoddwyd pob plaid wleidyddol Gymreig i lofnodi ymrwymiad i Gytundeb Paris i ddangos ymrwymiad Cymru i fynd i’r afael â Newid Hinsawdd. Fe’i llofnodwyd gan y Blaid Lafur, Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a’r Blaid […]

Read More
CVtFRcTU8AAfjSo

Paul Allen o Ganolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) yn COP21

Prosiect ymchwil blaenllaw yw ‘Prydain Ddi-garbon’ o Ganolfan y Dechnoleg Amgen sy’n dangos bod cymdeithas fodern, ddi-garbon yn bosibl drwy ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael heddiw. Wedi ei ddatblygu gyda phartneriaid CAT Track0, mae’r adroddiad Who’s Getting Ready for Zero yn adeiladu ar ymchwil Prydain Ddi-garbon i ddwyn at ei gilydd dros 100 o senarios, […]

Read More
COP21_0

Rhyw dafliad carreg o Baris, mae gwlad fechan yn mabwysiadu agwedd neilltuol tuag at fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Mae wedi cymryd chwe awr, mwy neu lai, yn y trên i mi deithio o Gaerdydd, yng Nghymru, i’r trafodaethau ar yr hinsawdd. Rydw i yma gyda chydweithwyr o Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru – cynghrair o Sefydliadau Anllywodraethol – i egluro sut y gallai profiad Cymru gynnig rhai atebion i wledydd sy’n chwilio am ddulliau […]

Read More
wwf

Amser i weithredu ar newid hinsawdd

Jessica McQuade, Swyddog Polisi ac Adfocatiaeth yn WWF Cymru yn egluro sut y gall Cymru chwarae ei rhan mewn mynd i’r afael â newid hinsawdd byd-eang yn COP21. Mae gan newid hinsawdd ganlyniadau yn holl sfferau bodolaeth ar ein planed. Mae naill ai’n effeithio ar – neu’n cael ei effeithio gan – faterion byd-eang a […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close