Green Growth Forum – Chair’s Summary

greengrowth

Green Growth Forum – Chair’s Summary

Cynhaliwyd y Fforwm Twf Gwyrdd hwn gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grŵp Hinsawdd. Dyma’r digwyddiad cyntaf yn dilyn “Cytundeb (Newid Hinsawdd) Paris” a ddygodd at ei gilydd Wladwriaethau a Rhanbarthau ynghyd â chynrychiolwyr y gymuned fusnes i ganolbwyntio ar gyflawni’r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn Rhagfyr.

Roedd y brif neges o’r Fforwm yn un o optimistiaeth a chyfle. Cynigiodd egwyddor twf gwyrdd fodel economaidd amgen yn hytrach na chroes-osodiadau. Ailddiffiniodd natur twf i ymgorffori cyfiawnder cymdeithasol a gweithredu amgylcheddol. Mae hefyd yn herio egwyddorion yr hyn y mae twf yn ei olygu i ni a sut yr ydym yn mesur natur twf yn ein cymdeithas.

Amlygodd y Fforwm bwysigrwydd allweddol cysondeb wrth wneud penderfyniadau ar draws y Llywodraeth i adeiladu hyder a’r gallu i ragweld, sy’n ofynnol ar gyfer buddsoddiad tymor hir. Mae angen i hyn gael ei ategu gan fframwaith deddfwriaethol cryf a fedr roi sicrwydd tymor hir tu hwnt i gylchoedd etholiadol.

Mae cyflawni’r trawsnewid i economi carbon isel yn dibynnu ar bartneriaeth rhwng llywodraeth, busnes, academia a chymdeithas sifil ehangach. Y dull gorau o wireddu’r bartneriaeth hon yw drwy arweinyddiaeth Gwladwriaethau a Llywodraethau Rhanbarthol sy’n agosach at gymunedau, â ganddynt well cysylltiadau, a’r gallu i fod yn fwy ystwyth gan alluogi arloesedd.

Green Growth Forum Chair’s Report

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close