Land Use

Caiff yr is-grŵp Defnydd Tir ei gadeirio gan Bernard Llewellyn, NFU Cymru.  Mae’r grŵp yn darparu rôl cynghori a monitro ar faterion yn ymwneud ag amaethyddiaeth, defnydd tir, newid defnydd tir, coedwigaeth a’r gadwyn fwyd.

Lansiwyd yr adolygiad diweddar, a gynhaliwyd ar gyfer is-grŵp Defnydd Tir y Comisiwn, yn edrych ar allyriadau ac ymaddasiadau newid yn yr hinsawdd yn y sectorau amaethyddiaeth a defnydd tir, ei lansio gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, ym mis Hydref 2014.

Nod yr adolygiad yw asesu’r sail dystiolaeth ar gyfer camau gweithredu newid yn yr hinsawdd yn y sectorau amaethyddiaeth, defnydd tir a’r sector cadwyn fwyd ehangach yng Nghymru.  Bydd hefyd yn darparu sail dystiolaeth gadarn i gynorthwyo penderfynwyr ar bolisi newid yn yr hinsawdd, a sicrhau cydlyniad â blaenoriaethau ehangach y llywodraeth ar swyddi, twf a thlodi.

cow in field

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close