News

workshop-5-the-wellbeing-of-future-generations-gweithdy-5-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-10-638

Dangosyddion Cenedlaethol

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant. Er mwyn inni gyrraedd y nodau llesiant hyn ar y cyd mae arnom angen ffordd o fesur cynnydd er mwyn i bawb ohonom allu gweld a yw pethau’n gwella i Gymru […]

Read More
smart energy future for wales

Dyfodol Doethach Ynni ar gyfer Cymru

No Welsh Translation on the Assembly Website – please click here as this may be updated – https://assemblyinbrief.wordpress.com/2016/03/15/a-smarter-energy-future-for-wales/ On 16th March, the National Assembly for Wales will debate the recent Environment and Sustainability Committee report on a Smarter Energy Future for Wales. The report is the culmination of over 12 months work by the Committee, […]

Read More
wcva-logo-sml

Pam Gweithredu ar Newid Hinsawdd Materion i WCVA

Mae WCVA yn cyhoeddi ‘blogs’ yn iaith wreiddiol yn unig yn anffodus. Clare Sain-ley-Berry, Head of Environet Cymru at WCVA, talks about Climate Change and what it means to WCVA and the third sector 2 March 2016 saw the final meeting, in its current form, of the Climate Change Commission for Wales. The Commission brings […]

Read More
greengrowth

Green Growth Forum – Chair’s Summary

Cynhaliwyd y Fforwm Twf Gwyrdd hwn gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r Grŵp Hinsawdd. Dyma’r digwyddiad cyntaf yn dilyn “Cytundeb (Newid Hinsawdd) Paris” a ddygodd at ei gilydd Wladwriaethau a Rhanbarthau ynghyd â chynrychiolwyr y gymuned fusnes i ganolbwyntio ar gyflawni’r ymrwymiadau y cytunwyd arnynt yn Rhagfyr. Roedd y brif neges o’r Fforwm yn un […]

Read More
cop21 logo

COP21 – A ddylem ni fod yn dathlu?

Yn dilyn cynhadledd hinsawdd COP ym Mharis llynedd ym mis Tachwedd, cynhaliodd Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ddadl o dan y teitl ‘COP Da? COP Gwael?’ yn y Deml Heddwch, yng Nghaerdydd ar 27 Ionawr fel cyfle i fyfyrio a chyfosod canlyniad Cytundeb Paris a gofyn y cwestiwn – beth a […]

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close