Transport

TRAFNIDIAETH

Caiff yr is-grŵp Trafnidiaeth Gynaliadwy ei gadeirio gan Jane Lorimer, Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, ac mae’n cefnogi ymdrechion i leihau effeithiau amgylcheddol teithio trwy annog newid moddol, a chreu amgylchedd lle gall pobl fanteisio ar wasanaethau lleol hanfodol heb orfod defnyddio car.

Cafodd Papur Sefyllfa Trafnidiaeth a luniwyd gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Trafnidiaeth, dan arweiniad Dr Lorraine Whitmarsh, ei dderbyn gan y Comisiwn a’i gyflwyno i’r Llywodraeth ym mis Gorffennaf 2012.

Ymateb i ymgynghoriad y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol

Arweiniodd yr is-grŵp ymateb y Comisiwn i ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

Cliciwch yma i weld yr ymateb i’r ymgynghoriad.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close